Φαρμακολόγιο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

http://www.e-syntagografisi.gr/

Κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Από 18 Οκτωβρίου, το σύστημα άρχισε να εφαρμόζεται πιλοτικά στο ταμείο των ελεύθερων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) για τους 4.500 χιλιάδες συμβεβλημένους γιατρούς και τα 11.500 φαρμακεία της χώρας. Σταδιακά θα επεκταθεί σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Μέσω της εφαρμογής της, η κυβέρνηση στοχεύει στην εξοικονόμηση 1 - 2 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, αλλά και στην καταπολέμηση της πολυφαρμακίας.

Οι επαγγελματίες Υγείας μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το νέο σύστημα και να εγγραφούν στην εφαρμογή, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας που δημιούργησε το υπουργείο Εργασίας, στη διεύθυνση http://www.e-syntagografisi.gr/. Στην εν λόγω ιστοσελίδα παρατίθενται και μία σειρά από ερωτήσεις και απαντήσεις, που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση των επαγγελματιών υγείας, στο νέο ρόλο που αναλαμβάνουν. Σας παραθέτουμε τις γενικές ερωτήσεις – απαντήσεις, αλλά και αυτές που αφορούν αποκλειστικά τους γιατρούς.

Γενικές ερωτήσεις

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Καταχώρισης και Εκτέλεσης Συνταγών (ΗΚΕΣ);

Μέσω της ιστοσελίδας www.e-syntagografisi.gr επιλέξτε στα δεξιά «Είσοδος στην Εφαρμογή». Η είσοδος, όμως, επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Θα πρέπει πρώτα να αποκτήσετε λογαριασμό χρήστη (όνομα και κωδικό πρόσβασης – username & password).

Πώς μπορώ να αποκτήσω λογαριασμό χρήστη για να έχω πρόσβαση στην εφαρμογή;

Για να εγγραφείτε στο σύστημα θα πρέπει να είστε ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΑΕΕ ή κάτοχος φαρμακείου (νόμιμος εκπρόσωπος). Στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση» www.e-syntagografisi.gr υπάρχει στα δεξιά επιλογή που λέει εγγραφή στην εφαρμογή.

Πατήστε εκεί και θα βρείτε όλη την πληροφορία που θέλετε.

Σημειώστε ότι, αν είστε συστεγασμένα φαρμακεία μπορεί να πιστοποιηθεί ένας εκ των νομίμων εκπροσώπων και να αποκτήσετε έναν κωδικό πρόσβασης (με δυνατότητα χρήσης σε περισσότερους από έναν υπολογιστές). Ο κωδικός θα αφορά το ΑΦΜ του συστεγασμένου φαρμακείου.

Τι στοιχεία χρειάζεται να γνωρίζω (να δώσω ηλεκτρονικά) προκειμένου να εγγραφώ;

Δείτε τα στοιχεία από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.e-syntagografisi.gr, αφού επιλέξετε το εικονίδιο εγγραφή στην εφαρμογή και στην συνέχεια επιλέξετε ιατρός ή φαρμακείο.

Δίνω τα στοιχεία μου, αλλά το σύστημα δεν με αναγνωρίζει, τι κάνω;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής στο τηλέφωνο 11131.

Ολοκλήρωσα την εγγραφή μου, αλλά τώρα ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης (password). Τι κάνω;

Στη σελίδα πρόσβασης της υπηρεσίας υπάρχει επιλογή που λέει «Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης» επιλέξτε το και θα σας καθοδηγήσει η εφαρμογή για τα επόμενα βήματα σας.

Ξέχασα το όνομα χρήστη τι κάνω;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής στο τηλέφωνο 11131.

Παίζει ρόλο ο τρόπος γραφής του ονόματος – επιθέτου (π.χ. Δημήτρης ή Δημήτριος);

Τα στοιχεία θα πρέπει να δηλώνονται, όπως ακριβώς αναγράφονται στην αστυνομική σας ταυτότητα.

Δεν γνωρίζω ορισμένα από τα στοιχεία που ζητούνται. Μπορώ να προχωρήσω στην εγγραφή & πιστοποίηση;

Όχι, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εισαγωγή όλων των στοιχείων τα οποία ζητούνται από την φόρμα εγγραφής και ο έλεγχος τους από την εφαρμογή για την ορθή ταυτοποίηση του χρήστη ιατρού ή φαρμακείου.

Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα, ότι τα στοιχεία που δίνω είναι λάθος.

Θα πρέπει να καλέσετε το Γραφείο Αρωγής στο 11131 για περαιτέρω οδηγίες.

Ποιοι είναι οι βασικοί περιορισμοί για τη χρήση της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρισης και Εκτέλεσης Συνταγών (ΗΚΕΣ);

 • Η χρήση της εφαρμογής γίνεται μέσω του διαδικτύου (Internet).
 • Η χρήση της εφαρμογής γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες (εγγεγραμμένοι χρήστες οι οποίοι έχουν αποκτήσει λογαριασμό χρήσης στην υπηρεσία).
 • Εάν ο ασφαλισμένος δεν έχει ΑΜΚΑ είναι αδύνατη η καταχώριση ηλεκτρονικής συνταγής άρα και η εκτέλεση συνταγών φαρμάκων.

Ποιοι είναι οι βασικοί έλεγχοι του συστήματος;

 • Το σύστημα δεν επιτρέπει την καταχώρηση συνταγής, εάν δεν έχουν καταγραφεί από τον ιατρό σε μία συνταγή τα εξής:
  1. στοιχεία ασθενή, βάσει του ΑΜΚΑ
  2. διάγνωση
  3. θεραπεία, δηλαδή τα φάρμακα που θα πρέπει να πάρει ο ασθενής,
  4. δοσολογία φαρμάκων.
 • Το σύστημα καταγράφει αυτόματα την ημερομηνία έναρξης μιας συνταγής και υπολογίζει την ημερομηνία λήξης της αυτόματα (5 ημέρες ή 5+3 για σταδιακή / μερική εκτέλεση)
 • Το σύστημα ακυρώνει αυτόματα μία συνταγή, αν παρέλθει ο χρόνος λήξης της
 • Το σύστημα θα καταχωρήσει την ανώτατη συμμετοχή 25%, εάν ο ιατρός δεν επιλέξει συμμετοχή (βάσει του ΠΔ 121/2008)
 • Το σύστημα δεν επιτρέπει στον φαρμακοποιό να δώσει οποιοδήποτε άλλο φάρμακο, πλην αυτό/ών που καταχώρησε ο ιατρός.

Αλλάζουν οι κανόνες που διέπουν τη συγγραφή συνταγής και την εκτέλεσή της;

Ακολουθούνται οι κανόνες που αναφέρονται στο Π.Δ. 121/2008.

Καταργούνται τα συνταγολόγια;

Όχι δεν καταργούνται, ισχύουν για τις περιπτώσεις που ο ιατρός χρειαστεί να συνταγογραφήσει χειρόγραφα.

Γιατί διατηρούμε τις εκτυπώσεις και τις ταινίες γνησιότητας (κουπόνια);

Στόχος είναι η σταδιακή, και ανά περίπτωση, κατάργηση των εκτυπώσεων συνταγών, καθώς και της επικόλλησης και αποστολής των κουπονιών στα ασφαλιστικά ταμεία.

Στην καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δηλαδή στην εφαρμογή της σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν χρειάζεται να κρατούνται και να αποστέλλονται οι ταινίες γνησιότητας στα Ασφαλιστικά Ταμεία (διότι θα υπάρχει συνολικός έλεγχος των bar codes που καταχωρούνται στο σύστημα και έτσι τα κουπόνια με την καταχώριση τους θα ακυρώνονται αυτόματα).

Συνήθεις Ερωτήσεις Ιατρών

Είμαι ιατρός, τι θα κάνω στην περίπτωση που διακοπεί προσωρινά η σύνδεσή μου στο διαδίκτυο και δεν έχω πρόσβαση στην εφαρμογή;

Θα δώσετε στον ασθενή σας χειρόγραφη συνταγή. Οι χειρόγραφες συνταγές σας θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά στο σύστημα από το φαρμακείο που θα τις εκτελέσει.

Το σύστημα καταγράφει το ποσοστό της χειρόγραφης και της ηλεκτρονικής συνταγής που συνταγογραφείτε και στην περίπτωση που η χειρόγραφη είναι συχνή καλείστε να αναφέρετε το πρόβλημα που έχετε για να σας βοηθήσουμε στην επίλυσή του.

Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας του ασθενή που μου εμφάνισε το σύστημα δεν είναι σωστά, τι κάνω;

Μπορείτε να τα διορθώσετε. Είναι σημαντικό να υπάρχουν καταχωρημένα στο σύστημα τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας του ασθενή σας (π.χ. τηλέφωνο) στην περίπτωση όπου υπάρχει ανάγκη για επικοινωνία μαζί του.

Πώς θα καταχωρήσω τη διάγνωση στο σύστημα;

Για την καταχώριση της διάγνωσης του ιατρού το σύστημα δίνει τη δυνατότητα η καταχώριση να γίνει είτε μέσω κωδικοποίησης ICD-10 (International Classification of Diseases - 10) είτε με ελεύθερο κείμενο.

Το ICD – 10 είναι Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση των Ασθενειών και Συναφών Προβλημάτων Υγείας, 10η Αναθεώρηση (ICD-10) είναι μια κωδικοποίηση των ασθενειών, συμπτωμάτων, παθολογικών ευρημάτων και τα εξωτερικών αιτιών τραυματισμών ή ασθενειών, όπως έχουν ταξινομηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. (WHO).

Πόσα φάρμακα μπορώ να γράψω;

Ότι και σήμερα. Τρία διαφορετικά φάρμακα και μέχρι δύο κουτιά το καθένα, εκτός, εάν δηλώσετε ότι η συνταγή αφορά σε θεραπεία μηνός ή χορήγηση μονοδοσικών, οπότε το σύστημα σας επιτρέπει να καταχωρήσετε παραπάνω από δύο ποσότητες.

Αν θέλω να γράψω στον ασθενή 7 φάρμακα τι κάνω;

Ότι και σήμερα, τρεις διαφορετικές συνταγές.

Μπορώ να βρω ένα φάρμακο με την εμπορική του ονομασία ή με τη δραστική του ουσία;

Υπάρχει η δυνατότητα να αναζητήσετε ένα φάρμακο και με τους δύο τρόπους.

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα, δίνοντας δραστική ουσία να βρω εμπορικά φάρμακα που κυκλοφορούν με αυτή τη δραστική ουσία.

Ναι βέβαια. Το σύστημα δίνοντας εσείς ένα εμπορικό προϊόν σας δίνει ως πληροφορία άμεσα και την κύρια δραστική ουσία του προϊόντος. Βλέποντας το όνομα αυτής μπορείτε να πάτε στον φάκελο Δραστική Ουσία και να δώσετε τη συγκεκριμένη δραστική και να πάρετε πίσω ως πληροφορία τον κατάλογο των εμπορικών προϊόντων με αυτή τη δραστική.

Υπάρχει στην εφαρμογή η δυνατότητα να δούμε ένα φαρμακευτικό προϊόν σε ποιο ή σε ποια ATC έχει ενταχθεί;

Βεβαίως.

Τι είναι το σύστημα ATC - Anatomical Therapeutic Classification system;

Είναι η θεραπευτική κατηγορία ή οι θεραπευτικές κατηγορίες που έχει ενταχθεί ένα φαρμακευτικό προϊόν. To σύστημα ταξινόμησης ATC (Anatomical Therapeutic Classification system) έχει προταθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ) και έχει υιοθετηθεί από τον ΕΟΦ, όπως επίσης και από τους περισσότερους κεντρικούς και εθνικούς οργανισμούς φαρμάκων. Με βάση το ATC οι δραστικές ουσίες διαχωρίζονται σε ομάδες σύμφωνα με το ανατομικό σύστημα που δρουν, καθώς και με τις χημικές, φαρμακολογικές και θεραπευτικές τους ιδιότητες. Το ATC έχει δενδροειδή δομή πέντε επιπέδων, διαχωρίζοντας αρχικά τις δραστικές ουσίες σε 14 κύριες κατηγορίες οι οποίες αποτελούν και το πρώτο επίπεδο, το οποίο αφορά στο ανατομικό σύστημα που ασκεί δράση το φάρμακο. Το δεύτερο επίπεδο

αφορά στη φαρμακολογική/θεραπευτική υποκατηγορία, το τρίτο και το τέταρτο στη χημική/φαρμακολογική/θεραπευτική υποομάδα και το πέμπτο στη δραστική ουσία.

Εάν θέλω να εισάγω μονοδοσικά φάρμακα τι κάνω;

Είναι σαν την περίπτωση θεραπεία μηνός, επιλέξτε μονοδοσικά για να σας επιτρέψει το σύστημα να καταχωρίσετε ποσότητα μεγαλύτερη των δύο (2).

Πως θα ελέγξω τι φάρμακα έχουν χορηγηθεί στον ασθενή μου το προηγούμενο διάστημα για να αποφύγω π.χ. να χορηγήσω φάρμακο που επιτρέπεται η χορήγηση του μόνο αν έχει περάσει ένας μήνας από την προηγούμενη χορήγηση ή φάρμακο

που έχει ξαναχορηγηθεί για την ίδια διάγνωση και δεν είχε αποτέλεσμα για τον ασθενή;

Ο ιατρός μπορεί να πάει στο φάκελο «Αναζήτηση συνταγής» και να αναζητήσει από το σύστημα συνταγές συγκεκριμένου ασθενή (ΑΜΚΑ) ανεξαρτήτως ιατρού. Πριν από την εμφάνιση των στοιχείων το σύστημα ενημερώνει τον ιατρό ότι η κίνηση αυτή καταγράφεται και ζητάει από τον ιατρό να επιβεβαιώσει ότι ο ασθενής παρευρίσκεται και συναινεί για την ανάγνωση αυτών των δεδομένων.

Μπορώ να συνταγογραφήσω ηλεκτρονικά στην περίπτωση γαληνικών;

Μέχρι να ενσωματωθεί στο σύστημα η διαδικασία της χορήγησης γαληνικού φαρμάκου, για τα γαληνικά φάρμακα ο ιατρός θα εκδίδει χειρόγραφη συνταγή οι οποίες θα εκτελούνται, επίσης, χειρόγραφα.

Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα τη συμμετοχή του φαρμάκου;

Το σύστημα δεν υπολογίζει αυτόματα τη συμμετοχή (παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που επιλέγει ο ιατρός), για δύο σημαντικούς λόγους:

 • Η καταχώριση της διάγνωσης δεν γίνεται υποχρεωτικά με κωδικοποιημένο τρόπο (κατά ICD 10), διότι δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης της διάγνωσης και μέσω ελεύθερου κειμένου (για λόγους εξοικείωσης με το icd-10 και ομαλής μετάβασης από την χειρόγραφη στην ηλεκτρονική συνταγή).
 • Η συμμετοχή 0% ή 10% αφορά, μεταξύ άλλων1, σε φάρμακα που ενδείκνυται για συγκεκριμένες παθήσεις. Επειδή, όμως, η πληροφορία αυτή δεν είναι καταγεγραμμένη και κωδικοποιημένη (αφορά στα θεραπευτικά πρωτόκολλα) αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα διαθέσιμη (από τον ιατρικό και φαρμακευτικό κόσμο) για χρήση από το πληροφοριακό σύστημα και έτσι δεν μπορεί να δοθεί από την εφαρμογή η δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού της συμμετοχής σε σχέση με τη

διάγνωση και το φάρμακο.

Τι προβλέπεται για τις τρίμηνες συνταγές;

Προβλέπονται κανονικά, στην καταχώρηση συνταγής επιλέγεται επανάληψη συνταγής. Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα τις επαναληπτικές συνταγές.

Είμαι αγροτικός ιατρός και συνταγογραφώ για ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ θα συμμετέχω στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση;

Προς το παρόν θα συνεχίσετε να συνταγογραφείτε χειρόγραφα (στο συνταγολόγιο). Η ηλεκτρονική καταχώριση της συνταγής σας θα γίνεται από το φαρμακείο, αφού θα έχετε αναγράψει τον ΑΜΚΑ σας επάνω στη συνταγή καθώς και τον ΑΜΚΑ του ασθενή.

Στο άμεσο μέλλον θα μπορείτε να αποκτήσετε και εσείς κωδικό πρόσβασης στην εφαρμογή και να συνταγογραφείτε ηλεκτρονικά.

Είμαι ιατρός και συνταγογραφώ μονόγραμμη ή δίγραμμη συνταγή. Πρέπει να χρησιμοποιήσω φύλλο από το θεωρημένο από τη Νομαρχία μπλοκ συνταγών;

Για την ομαλή μετάβαση από τον χειρόγραφο στον ηλεκτρονικό τρόπο συνταγογράφησης, αφενός μεν τυπώνετε, υπογράφετε και σφραγίζετε τη συνταγή μέσω του συστήματος, παράλληλα, όμως, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία σε θεωρημένη συνταγή, την οποία επισυνάπτετε στη δική σας εκτύπωση.

Μπορεί ο φαρμακοποιός να δώσει στον ασθενή κάποια άλλη συσκευασία φαρμάκου από αυτή που επέλεξε ο ιατρός σε περίπτωση προσωρινής έλλειψης του φαρμάκου στην αγορά;

Η χορήγηση ενός φαρμάκου ανήκει αποκλειστικά στην ευθύνη του ιατρού. Ο φαρμακοποιός βάσει νόμου δεν μπορεί να αλλάξει την επιλογή του ιατρού για τη χορήγηση ενός φαρμάκου. Ο φαρμακοποιός μπορεί να δώσει μόνο λιγότερες ποσότητες φαρμάκων.

Φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά (ενώ μπορεί να έχουν έγκριση από ΕΟΦ και τιμή από την ΓΓΕ) δεν θα είναι δυνατόν να τα επιλέξει ο ιατρός. Στην περίπτωση όπου υπάρχει έλλειψη ενός φαρμάκου στην αγορά και ο ασθενής δεν μπόρεσε να το προμηθευτεί τότε θα χρειαστεί να πάει στον ιατρό του να του ακυρώσει τη

συνταγή και να δημιουργήσει νέα ή να γράψει άλλη στην περίπτωση όπου η προηγούμενη εκτελέστηκε μερικώς (διότι είχε και αλλά φάρμακα τα οποία ο ασθενής μπορεί να χρειαζόταν άμεσα).

Αν ένα φάρμακο απαγορευτεί για λόγους υγείας η εφαρμογή το αποσύρει αυτόματα.

Πως αποφεύγουμε ο ιατρός να συνταγογραφεί ερήμην του ασθενή;

Το σύστημα έχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να ενημερώσει τον ασθενή για κάθε κίνηση που έχει γίνει για αυτόν από έναν ιατρό ή φαρμακοποιό.

Άμεσα, ο ασθενής θα μπορεί να ενημερωθεί μέσω Διαδικτύου, δίνοντας τον ΑΜΚΑ του, ότι για τον μήνα Χ δημιουργήθηκαν στο σύστημα Υ συνταγές για αυτόν. Αν το επιθυμεί, με αίτησή του στο Ταμείο θα μπορεί να παραλάβει και αναλυτική κατάσταση με τις συνταγές του. Παράλληλα, σχεδιάζετε η διαδικασία παροχής κωδικών στους ασθενείς

προκειμένου να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.

Δεν καταλαβαίνω πως θα καταχωρήσω τη δοσολογία. Τι είναι το 1 Χ 1 Χ 1;

Το 1 Χ 2 Χ 6 σημαίνει π.χ. 1 χάπι - 2 φορές την ημέρα - για 6 ημέρες. Δίπλα από κάθε φάρμακο υπάρχουν σχόλια στα οποία μπορείτε να γράψετε αναλυτικότερα ότι επιθυμείτε π.χ. μετά φαγητού (ΜΦ).

Υπάρχουν δοσολογίες όπως το ένα (1) χάπι κάθε φορά που πονάει ο ασθενής.

Αυτό θα καταγραφεί από εσάς στο σύστημα 1 Χ 1 Χ 1 και στα σχόλια θα

γράψετε την οδηγία αυτή «ένα χάπι κάθε φορά που πονάει ο ασθενής».

Ο Iατρός μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα εκτός ενδείξεων;

Δυνητικά ναι, αλλά αποτελεί αποκλειστικά δική του ευθύνη.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένου